W magazynie Skipper wydanie 8/17 okładka należy do nas.

Na planie głównym nasz Sun Cruiser 655, więcej o naszej łodzi na naszej stronie zapraszamy.

Jesteśmy na okładce Skippera

Magazyn Skipper wydanie 8/2017 -